56. Съдебна психиатрична експертиза. Видове психиатрични експертизи.