48. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход.