47. Ограничаване на завещателната свобода. Възстановяване на запазена част.