41. Преминаване на наследственото имущество към държавата.с