30. Държавен апарат: държавен орган, правно положение.