2. Развитие на местното управление по българските земи до освобождението от турско робство.