28. Функционално проявление на държавата. Социалната държава.