24. Видове разделение на властите. Същност. Власт, функции, дейности.