22. Проблеми на прехода от тоталитаризъм към демокрация в България.