20. Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права.