20. Права и интереси на общините. Защита на правата и интересите на общините.