1. Същност на данъчния процес. Нормативна основа. Понятие. Предмет и метод на правно регулиране.