1. Избирателно право – същност, характеристика, историческо развитие.