1. Предмет на Общото учение за държавата и другите науки.