18. Равенство в третирането (антидискриминационна клауза)