16. Формирането на националната общност и държава.