16. Юридически смисъл на разпределението на властите