15. Организационен смисъл на разделението на властите