14. Специални регистри свързани с облагането с данъци. Специална данъчна регистрация по ЗДДС и ЗАДС. Дерегистрация.