14. Историческо възникване на първите дъжави. Характеристика на първия тип общност и кастови държави.