13. Съставяне на избирателни списъци. Образуване на избирателни комисии.