13. Общински съвет. Формиране. Състав. Правно положение. Функции, компетентност и актове.