12. Насочване на изборите. Образуване на избирателни райони.