12. Видове престъпления по международното право. Престъпления против мира.