11. Видове писмени и веществени доказателства и доказателствени средства.