17. Външно политическия курс на народната демокрация 1944г. 1948г.