16. Сателит на фашистка Германия -международното положение на България 1941-1944г