8. Характеристики на административно – териториалното деление на България.