7. Застрояване на териториите и поземлените имоти. Видове застрояване. Параметри. Отклоняване.