5. Основни принципи на административния процес (АП).