34. Касационно обжалване пред окръжните съдилища на решенията на РС по административнонаказателни дела.