31. Гражданска отговорност реализирана с наказателно постановелние.