17. Видове устройствени планове (УП). Устройствени схеми (УС).