15. Райониране за целите на регионалната политика на страната.