13. Местни финансии. Характеристика и особености. Автономия на местните бюджети и механизма за нейното реализиране.