1. Същност на понятието териториално устройство. Принципи на териториалното устройство.