9. Тристранно сътрудничество – правна същност и сфери на приложение.