8. Злоупотреба с монополно и господстващо положение.