7. Външнополитическите действия по националния въпрос