72. Обща характеристика на касационно производство. Предмет на касационното обжалване. Предел на касационната проверка. Право на касационна жалба и протест. Съдържание, оттегляне, ред за разглеждане.