54. Защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.