5. Забранени споразумения, решения и съгласувани практики - обща забрана по чл.15 от ЗЗК.