48. Участници, страни и субекти в наказателния процес. Съдът – главен субект на процеса. Състав на съда. Актове на съда. Подсъдност по наказателни дела.