45. Разкриване на истината в наказателния процес. Оценка на доказателствените материали по вътрешно убеждение.