3. Основни проблеми и тенденции в отношенията между страните на Балканите