21. Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение.