17. Трудовият договор като основание за възникване на трудовото правоотношение – обща правна характеристика, форма, съдържание, сключване.