15. Производство пред комисията за защита на кокуренцията.