10. Забрана за увреждане доброто име на кокурентите и въвеждане в заблуждение.