4. Пълнолетието като условие за брак. Наличност на друг брак като брачна пречка.